Nyt essay på vej: “Nietzsches musikalske kulturkritik: fra Wagner til Bizet”

Jeg er meget interesseret i, hvordan man ved at høre musik kan forstå og tolke forskellige tendenser i kulturen. Kan man for eksempel sige, at én slags musik er udtryk for en passiv og livstræt kultur? Og at en anden slags musik er udtryk for en aktiv og livsskabende kultur? Det mente Nietzsche og det kommer til udtryk i en skarp og visionær kulturkritik, som kan spores i især hans sene forfatterskab. I denne kulturkritik sker der samtidig et radikalt perspektivskift i hans filosofiske blik på livet, et perspektivskift som har haft omfattende indflydelse på vores kultur.

Det perspektivskift skitserer jeg i et kommende essay, fordi jeg mener det giver Nietzsches kulturkritik den nødvendige filosofiske og historiske tyngde. Og fordi jeg mener det kan give en bedre forståelse for vor tids kultur.

Essayet er således en begejstret historisk og filosofisk fremstilling af en af vor tids største filosoffer og dennes skarpe og passionerede blik for de musikalske nuancer hos komponisterne Richard Wagner og Georges Bizet. Frem for alt håber jeg det vil inspirere dig!

Udgivelse: fredag d. 13 november 2015

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*